”Det där lite för kvinnliga”

Internationella kvinnodagen har på initiativ av FN uppmärksammats runt om i världen varje år sedan 1977, likaså i år 2016. Behövs denna dag fortfarande kanske någon undrar. Passande nog visades filmen Suffragette på biograferna i samma veva, en oerhört stark och gripande film som handlar om den tidiga feministrörelsen i Storbritannien och hur kvinnor i kampen för ökade samhälleliga rättigheter var beredda att förlora allt, till och med sina egna liv. Jämställdhet är verkligen inte något som liksom "bara har kommit av sig själv" om nu någon tror det. Den här perioden i den feministiska kampen som främst handlade om att kvinnor skulle få rösträtt brukar betecknas som den första av "tre vågor" av feminism.

 

Den andra vågen sägs ha startat i samband med Simone de Beauvoirs verk Det andra könet från 1949 och hennes berömda uttryck "man föds inte till kvinna, det blir man". Den här vågen handlade förstås om en fortsatt kamp för kvinnors rätt och möjligheter, i Sverige till exempel rätten till abort och rätt till barnomsorg. Perioden handlade också något förenklat om att man började ifrågasätta och problematisera kön, det vill säga vad som egentligen är manligt och vad som egentligen är kvinnligt (med andra ord genusperspektivets intåg). Idag talar vi om att vi befinner oss i tredje vågens feminism och som tydligare handlar om ett normkritiskt perspektiv men även om en insikt om att kön inte räcker som förklaring till orättvisor och maktobalanser. Man brukar använda det så tjusiga begreppet intersektionalitet för att inkludera även andra positioner som till exempel etnicitet, klass, ålder, sexualitet i diskussionen.

 

Konstigt nog känns filmen Suffragette, som utspelades för cirka hundra år sedan, och den kamp som kvinnor utkämpade då högst aktuell. Mycket har visserligen hänt sedan dess men mycket kvarstår. Till exempel är kvinnors löner fortfarande generellt sett lägre än mäns, kvinnor utför fortfarande största delen av det obetalda arbetet och inte minst är mäns olika former av våld mot kvinnor fortfarande ett allvarligt och utbrett problem världen över. Så därför, ja internationella kvinnodagen, kampen för jämställdhet och arbetet för motverkande av det könsrelaterade våldet behövs. Jag avslutar med att citera Carina Bergfeldt som skrev i Aftonbladet med anledning av filmen Suffragette: "Det pågår fortfarande. Det där lite för kvinnliga".

 

Maria Scheffer Lindgren, mars 2016« Tillbaka