Om RSK


RSK/NOLLTOLERANS Mäns Våld mot Kvinnor är en ideell, politisk och religiöst obunden förening, som jobbar i förebyggande syfte. Vi arbetar med förmedling av kunskap och information till skolor myndigheter och företag om mäns våld mot kvinnor och barn, med riktade utbildningsinsatser och föreläsningar.

 

För mer info besök oss på Facebook!

 

 

Läs om våra stadgar