Maria Scheffer Lindgren.

Person- och kompetensbeskrivning

 

Maria Scheffer Lindgren är jurist, genusvetare och filosofie doktor i folkhälsovetenskap.I juni 2009 blev hon klar med sin avhandling ”Från himlen rakt ner i helvetet” – från uppbrott till rättsprocess vid mäns våld mot kvinnor i nära relationer" vid Karlstad universitet. Sedan dess har hon bland annat arbetat med flera regeringsuppdrag samt som konsult, föreläsare och utbildare i olika sammanhang inom genus, familjerelaterat våld samt mäns våld mot kvinnor i nära relationer.

Maila Maria dina frågor

 

maria.scheffer@rskriksforeningen.se

info@rskriksforeningen.se


Frågor & Svar arkiv