Utbildningspaket

RSK/NOLLTOLERANS Mäns Våld mot Kvinnor. Maria Scheffer Lindgren.

Föreläsning om våld för lärare respektive elever inom skolan.

 

Maria har forskat och föreläst/undervisat i många år inom ämnet genus, jämställdhet, mäns våld mot kvinnor, och våld i nära relationer. I juni 2009 blev hon klar med sitt avhandlingsarbete ”Från himlen rakt ner i helvetet” – från uppbrott till rättsprocess vid mäns våld mot kvinnor i nära relationer vid Karlstad universitet. Sedan dess har hon bland annat arbetat med flera regeringsuppdrag samt som konsult, föreläsare och utbildare i olika sammanhang.

Totalt sett är män överrepresenterade både som offer och som gärningsmän när det gäller våldsbrott. Utifrån befintlig kunskap är dock flickor/kvinnor överrepresenterade som utsatta för olika former av våldsbrott begångna av pojkar/män i nära relationer. Våld mot flickor/kvinnor respektive pojkar/män sker oftast på olika platser och i olika sammanhang. Det är olika fenomen som delvis måste förklaras och hanteras på olika sätt.

En viktig utgångspunkt är att alla former av våld mot kvinnor har sin grund i en maktobalans mellan kvinnor och män på en strukturell nivå och således är ett jämställdhetsproblem. Våldet är dock komplext och utesluter inte även individuella och andra samverkande bakomliggande orsaker. Oavsett uttryck eller bakomliggande orsak är syftet med våld detsamma: Att etablera och utöva makt och kontroll genom att skada och skrämma.

Våldet berör många myndigheter och aktörer såsom till exempel polis, sjukvård, socialtjänst och att åstadkomma samverkan mellan dessa är viktigt. För att kunna arbeta med våldet förebyggande, i bemötande och stöd till utsatta kvinnor och barn, i den rättsliga hanteringen samt i behandling av våldsutövande pojkar/män krävs kunskap.  Det finns fortfarande ett stort behov av utbildning och fortbildning när det gäller våldets orsaker, mekanismer och konsekvenser. Genom ökad kunskap på området kan en förändring åstadkommas.

RSK:s vision är nolltolerans för mäns våld mot kvinnor.

Förslag till upplägg, cirka 1 timmes föreläsning för lärare och personal:
- Vad är våld?
- Våldet i siffror: Barn, unga, vuxna
- Förklaringar och myter
- Normaliseringsprocessen
- Våldets konsekvenser
- Uppbrottsprocessen
- Unga och våld
- Kommunernas ansvar, upptäckt och stöd till barn som upplever våld
- Om utbildningsmaterialet ”Machofabriken”
- Viktiga länkar

Förslag till upplägg, cirka 1 timmes föreläsning för elever:
- Vad är våld?
- Genus (killar/tjejer, manligt/kvinnligt)
- Hur vanligt är våld?
- Vad beror våldet på?
- Hur mår man om man utsätts för våld/utövar våld?
- Om utbildningsmaterialet ”Machofabriken”
- Viktiga länkar

Samtliga teman kommer att varvas med diskussioner i mindre grupper, ”bikupor” bland eleverna.

För mer information ring eller maila